Varför tas alla accesser och medlemskap bort vid nollställning? Telefonnumret är ju mitt?

Varför tas alla accesser och medlemskap bort vid nollställning? Telefonnumret är ju mitt?

Skulle du säga upp ditt telefonabonnemang kommer ditt gamla telefonnummer bli tillgängligt för ett nytt abonnemang efter ett tag. Det skulle innebära att någon framtida användare av ditt telefonnummer även skulle kunna få tillgång till dina medlemskap och accesser som du fått förtroende att inneha.


Av denna anledning måste vi nollställa om man inte kan ange återställningskoden. Även väntande inbjudningar till organisationer tas bort vid en nollställning.

  • Related Articles

  • Måste jag verkligen använda skanning, t.ex. vid garage och liknande..?

   Man måste inte använda skanning. Tycker man det är enklare kan man istället öppna appen för att komma åt knappar att öppna dörrar och portar med istället för att skanna. Vill du, kan du även lägga till en dörr eller port som favorit så att den alltid ...
  • Hur tar jag bort en access från mig själv?

   Vissa accesser kräver organisationsadministratören tar bort. Andra kan man däremot som användare själv ta bort. Du kan enkelt själv se om du kan ta bort en access eller inte genom att den har en liten papperskorg bredvid sig. För iPhone: Öppna appen ...
  • Vad händer om jag byter mitt telefonnummer?

   Om du byter telefonnummer kommer du att behöva nollställa ditt Accessy-konto och därmed behöver du söka om tidigare accesser och medlemskap.
  • Accessy frågar efter PIN-kod med jämna mellanrum. Varför?

   Av säkerhetsskäl måste man med jämna mellanrum ange PIN-kod för att bekräfta att ”du är du”. Det är även en säkerhetsåtgärd i de fall man t.ex. råkar tappa bort mobilen. Tänk på! Man har max 3 gånger på sig att ange rätt PIN-kod. Anger man fel ...
  • Nollställa konto

   Om du har tappat bort din återställningskod behöver du dessvärre nollställa ditt konto inklusive dess accesser och medlemskap. Processen är snarlik oavsett om du har iPhone eller en Android-telefon: När du startar upp Accessy-appen och kommer till ...