Vad händer om jag byter mitt telefonnummer?

Vad händer om jag byter mitt telefonnummer?

Om du byter telefonnummer kommer du att behöva nollställa ditt Accessy-konto och därmed behöver du söka om tidigare accesser och medlemskap.

  • Related Articles

  • Vad händer om jag byter mobiltelefon?

   Om du byter din mobiltelefon men behåller ditt gamla SIM-kort och telefonnummer, behöver du bara installera appen på din nya mobiltelefon och logga med ditt befintliga konto.
  • Jag har glömt min återställningskod. Vad gör jag?

   Du kan alltid komma åt din återställningskod igen om du klickar på "ikonen med prickarna" längst ned till höger i appen. Gå sedan till "Inställningar" där du hittar din kod. Har du hamnat i ett läge där återställningskoden efterfrågas (t.ex. efter ...
  • Jag får ett meddelande angående "certifikat". Vad gör jag?

   En gång per år behöver det s.k. säkerhetscertifikatet för Accessy förnyas. Detta certifikat är en bekräftelse på att ditt användarkonto är legitimt och aktivt (tänk BankID). Du behöver inte göra något annat än att helt enkelt klicka "Continue using ...
  • Varför tas alla accesser och medlemskap bort vid nollställning? Telefonnumret är ju mitt?

   Skulle du säga upp ditt telefonabonnemang kommer ditt gamla telefonnummer bli tillgängligt för ett nytt abonnemang efter ett tag. Det skulle innebära att någon framtida användare av ditt telefonnummer även skulle kunna få tillgång till dina ...
  • Kan jag skicka felmeddelande direkt via appen?

   Kan man skicka felmeddelande direkt via appen? Ja, om du tar en skärmdump från mobilen får du frågan om du vill skicka skärmdump via e-post till oss. Förutom skärmdump får vi även en logg på vad appen har försökt göra samt information om din mobil ...